Bếp từ Bosch PXY675DC1E Serie 8 là dòng bếp đa điểm của Bosch. Thao tác sử dụng bếp rất đa dạng từ vùng nấu đến kích thước dụng cụ nấu. Có thể sử dụng như một bếp lớn, 02 bếp vừa, 04 bếp nhỏ… bởi vì bếp có vùng nấu linh hoạt Flex Zone và vùng nấu linh hoạt mở rộng FlexPlus Zone.

Bếp từ đa điểm Bosch PXY675DC1E.
Bếp từ đa điểm Bosch PXY675DC1E.

Siêu thị Bếp Thái Sơn hướng dẫn cách sử dụng, cài đặt vùng nấu bếp từ đa điểm Bosch PXY675DC1E.

I.   Vùng nấu linh hoạt – Flex Zone

Bạn có thể sử dụng mỗi vùng nấu như một bếp đơn hoặc hai bếp đơn độc lập, theo yêu cầu.

Nó bao gồm bốn cuộn cảm hoạt động độc lập với nhau. Nếu sử dụng vùng nấu linh hoạt Flex Zone, chỉ vùng được phủ bởi dụng cụ nấu mới được kích hoạt.

1.   Lời khuyên dụng cụ nấu nướng.

Để đảm bảo rằng dụng cụ nấu được phát hiện và nhiệt được phân bổ đồng đều, hãy căn giữa dụng cụ nấu một cách chính xác.

▶ Sử dụng như một vùng nấu đơn:

Lời khuyên sử dụng và vị trí đặt dụng cụ nấu.
Lời khuyên sử dụng và vị trí đặt dụng cụ nấu.

Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 13 cm. Đặt dụng cụ nấu ăn vào một trong bốn vị trí có thể nhìn thấy trong hình minh họa.
Đường kính lớn hơn 13 cm. Đặt dụng cụ nấu ăn vào một trong ba vị trí có thể nhìn thấy trong hình minh họa
Nếu dụng cụ nấu ăn chiếm nhiều hơn một đĩa hâm, hãy đặt nó bắt đầu từ cạnh trên hoặc cạnh dưới của vùng nấu linh hoạt.

▶ Sử dụng như hai vùng nấu độc lập:

Hai vùng nấu độc lập trên bếp Bosch PXY675DC1E.
Hai vùng nấu độc lập trên bếp Bosch PXY675DC1E.

Mỗi vùng nấu linh hoạt Flex Zone được sử dụng giống như hai vùng nấu độc lập. Mỗi vùng nấu phía trước và phía sau đều có hai cuộn cảm và có thể được sử dụng độc lập với nhau.

Chọn cài đặt nhiệt cần thiết cho từng vùng nấu. Chỉ sử dụng một món đồ nấu nướng trên mỗi vùng nấu.

▶ Lời khuyên dụng cụ nấu nướng:

Lời khuyên dụng cụ nấu nướng.
Lời khuyên dụng cụ nấu nướng.

2.     Kết hợp thành một bếp lớn.

Sử dụng toàn bộ vùng nấu bằng cách kết nối cả hai vùng nấu linh hoạt Flex Zone.

▶ Liên kết hai vùng nấu:

- 1. Đặt dụng cụ nấu ăn xuống. Chọn một trong hai vùng nấu để thiết lập thành một vùng nấu linh hoạt và đặt cài đặt nhiệt.

- 2. Chạm vào biểu tượng Biểu tượng bếp từ bosch. Màn hình sáng lên.

Cài đặt nhiệt xuất hiện trên màn hình cho vùng nấu thấp hơn.

Như vậy, vùng nấu linh hoạt đã được kích hoạt.

▶ Thay đổi cài đặt nhiệt:

Chọn một trong hai vùng nấu trong vùng nấu linh hoạt và thay đổi cài đặt nhiệt trên dải công suất.

▶ Thêm một dụng cụ nấu ăn mới:

Đặt mục dụng cụ nấu mới trên bếp, chọn một trong hai vùng nấu trong vùng nấu linh hoạt và sau đó chạm vào biểu tượng dấu Biểu tượng vùng nấu linh hoạt 02 lần. Dụng cụ nấu sẽ được nhận diện và cài đặt nhiệt sẽ tự động lấy theo mức nhiệt trước đó.

- Lưu ý: Nếu dụng cụ nấu được di chuyển đến vùng nấu khác đang được sử dụng hoặc nâng lên, vùng nấu sẽ bắt đầu tìm kiếm tự động và cài đặt nhiệt đã chọn trước đó sẽ được giữ lại

▶  Ngắt kết nối hai bếp điện:

Chọn một trong hai vị trí bếp trong vùng nấu linh hoạt và chạm vào biểu tượng Biểu tượng.

Thao tác này sẽ tắt vùng nấu linh hoạt. Hai bếp nấu giờ sẽ hoạt động độc lập.

- Ghi chú:

■ Nếu bếp tắt rồi bật lại sau đó, vùng nấu linh hoạt sẽ được đặt lại để hoạt động như hai vùng nấu độc lập.

Bảng điểu khiển bếp từ Bosch PXY675DC1E đa điểm.
Bảng điểu khiển bếp từ Bosch PXY675DC1E đa điểm.

II.   Chức năng di chuyển vùng nấu.

Chức năng này kích hoạt toàn bộ vùng nấu linh hoạt, được chia thành 03 khu vực nấu ăn, đã được cài sẵn định mức nhiệt. Chỉ sử dụng một dụng cụ nấu, kích thước của khu vực nấu phụ thuộc vào kích thước của dụng cụ nấu được sử dụng và được định vị chính xác vị trí đặt dụng cụ.

Điều này có nghĩa là dụng cụ nấu có thể được di chuyển trong quá trình nấu đến một khu vực nấu khác với cài đặt nhiệt độ khác.

Khả năng di chuyển vùng nấu.
Khả năng di chuyển vùng nấu.

Điều này có nghĩa là một mục dụng cụ nấu có thể được di chuyển trong quá trình nấu sang vùng nấu khác có cài đặt nhiệt khác.

Mức nhiệt được cài đặt sẵn:

Khu vực phía trước = cài đặt mức nhiệt 9

Khu vực giữa = cài đặt mức nhiệt 5

Khu vực phía sau = cài đặt mức nhiệt 1.5

Mức nhiệt cài đặt sẵn cho khu vực vùng nấu bếp từ bosch.
Mức nhiệt cài đặt sẵn cho khu vực vùng nấu bếp từ bosch.

Các cài đặt nhiệt đặt trước có thể được thay đổi độc lập với nhau. Bạn có thể tìm hiểu cách thay đổi những điều này trong phần ~ "Cài đặt cơ bản của Hướng dẫn sử dụng bếp từ Bosch PXY675DC1E"

- Ghi chú:

■ Nếu phát hiện nhiều vật dụng nấu trên vùng nấu linh hoạt, chức năng này sẽ bị tắt.

■ Nếu dụng cụ nấu được di chuyển hoặc nhấc lên trong khu vực vùng nấu linh hoạt, bếp sẽ tự động tìm kiếm và phát hiện ra vị trí tiếp theo của dụng cụ và tiếp tục nhiệt độ cài đặt trước đó.

1.   Kích hoạt chức năng

- 1. Chọn một trong hai vùng nấu trong vùng nấu linh hoạt Flex Zone.

- 2. Chạm vào biểu tượng Biểu tượng. Chỉ báo bên cạnh biểu tượng Biểu tượng sáng lên. Vùng nấu linh hoạt được kích hoạt như một vùng nấu đơn.

Cài đặt nhiệt ở khu vực đặt dụng cụ nấu sẽ sáng lên trên màn hình bếp điện.

Chức năng hiện đã được kích hoạt.

2.   Thay đổi cài đặt nhiệt

Có thể thay đổi cài đặt nhiệt cho từng vùng nấu trong quá trình nấu. Đặt dụng cụ nấu xuống vùng nấu và thay đổi cài đặt nhiệt trong phạm vi cài đặt.

- Ghi chú:

■ Chỉ cài đặt nhiệt ở khu vực đặt dụng cụ nấu mới được thay đổi.

■ Nếu chức năng này bị tắt, các cài đặt nhiệt cho ba vùng nấu sẽ được đặt lại về các giá trị đặt trước.

3.   Hủy kích hoạt.

Chạm vào biểu tượng Biểu tượng di chuyển. Chỉ báo bên cạnh biểu tượng Biểu tượng di chuyển vùng nấu tắt.

Chức năng đã bị vô hiệu hóa.

- Lưu ý: Nếu một trong các vùng nấu được đặt thành 0, chức năng này sẽ tắt sau vài giây.

III.   Vùng nấu linh hoạt mở rộng - FlexPlus Zone.

Bếp có vùng nấu FlexPlus nằm giữa hai vùng nấu linh hoạt và được bật cùng với vùng nấu linh hoạt bên phải hoặc bên trái. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng các vùng nấu lớn hơn và đạt được kết quả nấu ăn tốt hơn.

Vùng nấu FlexPlus luôn bật cùng với một trong hai vùng nấu linh hoạt. Không thể kích hoạt các vùng nấu này một cách độc lập.

1.   Lưu ý về dụng cụ nấu nướng.

Dụng cụ nấu nên được đặt ở vị trí trung tâm để phát hiện và phân phối nhiệt tốt.

Tùy thuộc vào kích thước của dụng cụ nấu, vùng nấu linh hoạt có thể được kích hoạt như hai vùng nấu độc lập hoặc một vùng nấu:

Lưu ý vị trí đặt dụng cụ nấu bếp từ.
Lưu ý vị trí đặt dụng cụ nấu bếp từ.

- Dụng cụ nấu nướng hình thuôn dài: Kích hoạt vùng nấu linh hoạt dưới dạng hai vùng nấu độc lập hoặc một vùng nấu.

- Dụng cụ nấu ăn tròn lớn: Kích hoạt vùng nấu linh hoạt dưới dạng một bếp.

- Dụng cụ không được bao phủ hai vùng nấu bên và vùng nấu FlexPlus Zone cùng một lúc.

2.   Kích hoạt FlexPlus Zone.

- 1. Đặt dụng cụ nấu xuống bếp điện và đảm bảo rằng nó cũng bao phủ vùng nấu FlexPlus.

- 2. Chọn vùng nấu và cài đặt nhiệt cần thiết. Đèn báo vùng nấu và vùng nấu FlexPlus sáng lên

Kích hoạt vùng nấu mở rộng FlexPlus.
Kích hoạt vùng nấu mở rộng FlexPlus.

Như vậy là vùng nấu linh hoạt mở rộng đã được kích hoạt.

- Lưu ý:

Nếu hai vùng nấu bên cạnh vùng nấu FlexPlus được bao phủ bởi dụng cụ nấu, đèn báo vùng nấu FlexPlus có thể nhấp nháy.

Lưu ý vùng nấu mở rộng FlexPlus.
Lưu ý vùng nấu mở rộng FlexPlus.

Để liên kết vùng nấu FlexPlus với vùng nấu tương ứng, hãy nhấc dụng cụ nấu và đặt nó xuống vùng nấu trước khi chọn cài đặt nhiệt

3.   Hủy kích hoạt FlexPlus Zone.

Lấy dụng cụ nấu ra khỏi bếp điện. Màn hình sẽ tắt.

Thao tác này sẽ tắt vùng nấu FlexPlus.

Sản phẩm bếp từ Bosch vùng nấu linh hoạt PXy675DC1E đang được bày bán chính hãng tại Siêu thị Bếp Thái Sơn. Để được tư vấn tận tình và nhận giá tốt các sản phẩm thiết bị nhà bếp Bosch, mời quý khách liên hệ hoặc tới trực tiếp showroom để được hỗ trợ tốt nhất. Truy cập thêm TRANG KHUYẾN MẠI BOSCH để cập nhật chương trình khuyến mại mới.

Tích hợp hoàn hảo – Bếp Thái Sơn đem lại phong cách, mỹ cảm và sự hài lòng tuyệt đối

Thảo Hương
iconTheo Siêu thị Bếp Thái Sơn